headerfoto headerfoto headerfoto
 
Algemeen
18-1

Algemene LedenVergadering (ALV) - 10 maart 2023

Allereerst voor alle leden een heel gezond, gelukkig en sportief 2023! We kijken uit naar een mooie tweede seizoenshelft.

Tijdens de ALV heeft het huidige bestuur, Tim en Arjen, een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Daarop hebben verschillende leden zich aangemeld die bestuurstaken willen oppakken.
Het goede nieuws is dan ook dat we graag een nieuw beoogd bestuur presenteren aan de leden. Wat ons betreft zal het nieuwe bestuur bestaan uit:

ValentijnDuijser(voorzitter)
Tim Kühr (secretaris)
Arjen Reinsma (penningmeester)
Janneke Schurer (lid)
Jelmer Warnders (lid)
Stan Ronner (lid)
Robert Blaauw (lid)
Marijke de Gier (lid)

Om dit tot een echt bestuur van MHC Roden te maken is instemming van de leden nodig. Daarom willen we graag een ALV houden op vrijdag 10 maart om 20.30 uur.
Maar dat niet alleen! Het is ook de eerste week dit jaar dat we weer allemaal buiten hockeyen. Daarom willen we van deze avond een klein feestje maken voor alle leden. De exacte invulling volgt nog, maar om alvast te zorgen dat die bij iedereen in de agenda staat, alvast wat tipjes van de sluier…

-Eten op de club die avond
-Medaille uitreiking Grote Club Actie
-Huldiging zaalkampioenen en kampioenen eerste seizoenshelft
-Feestelijke activiteit voor de jongste jeugd
-Borrel en gezelligheid voor de hele club

Niet te missen, dus kom allemaal!De documenten zijn beschikbaar op het afgeschermde deel van onze website. Inloggen met Lidnummer en ww. Ben je de inloggegevens kwijt, dan kun je die zelf opvragen via de resetmogelijkheid.

Algemeen
7-12

Algemene Leden Vergadering - November 2022

Op maandag 21 november 2022 hebben we de Algemene Leden Vergadering gehouden. Hierbij waren 23 leden aanwezig die hebben vergaderd over de financien van onze vereniging en de investeringsplannen. De notulen van de algemene ledenvergadering zijn per heden te vinden in het afgeschermde deel van de website. Hier zijn tevens de huidige en de concept statuten te vinden alsmede een overzicht van de wijzigingen. De belangrijkste wijziging betreft het benoemen van een continuïteits commissie. Deze commissie neemt de bestuurstaken over als het bestuur het niet meer kan of mag. Reacties op deze statuten graag voor 31 januari 2023 naar [email protected]

Algemeen
22-3

Wil jij meedoen met een proeftraining?

Je kunt bij MHC Roden gratis kennismaken met hockey.
Een stick kun je lenen van de hockeyclub en je kunt 3x kostenloos meedoen.

Wil jij een keer mee doen? Dan kun je voor meer informatie mailen naar:

Coördinatoren:
5-11 jarigen: Marijke de Gier en Mechteld Oosterbeek-Reeders([email protected])
12-15 jarigen: Janneke Duijser ([email protected])
15-18 jarigen: Edwin Prak ([email protected])
18 jaar en ouder? ([email protected])

Eten op de club!

Vrijdag 18 november aanstaande kan er weer gegeten worden op de club!

Op het menu staat: ...

eten op de club

Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Roderweg 2
9301 RE Roden
secretariaat@mhcroden.nl