headerfoto headerfoto headerfoto
 
Algemeen
14-2

Onderhoud clubhuis NL Doet

Beste allen,


Ons clubhuis en complex vragen weer om verzorging, na een winter met storm en regen. Over een maand, 14 maart , gaan we op de landelijke NL Doet dag weer klussen met zijn allen.


Wat gaan we zoal doen:

1. Hockeydoelen repareren en schilderen;
2. Buitendeuren clubhuis weer mooi rood maken;
3. Plafond kantine witten;
4. Slagplanken vangnetten repareren.
5. Buitengevel schilderen.
 
Hoeveel we kunnen doen hangt van jouw / jullie inzet af. Dus meld je aan! Per team, groepje of alleen. Muziekje erbij dan wordt het een gezellige dag. Voor koffie en lunch wordt gezorgd en je klusuren tellen natuurlijk mee voor je vrijwilligersuren.


Aanmelden kan bij Mathijs Oudega, [email protected]


Als je voorkeur hebt voor een klus dan kan je dat gelijk melden. Graag vóór 1 maart aanmelden.

Algemeen
8-2

Jeugd Sponsor actie POIESZ

MHC doet mee met Jeugd Sponsor actie POIESZ
De 15e Jeugd Sponsor Actie start aanstaande maandag 10 februari en loopt tot en met 5 april! MHC is ingeloot om hieraan mee te mogen doen. Dit keer in de vestiging POIESZ Nieuw-Roden.

Wat houd de sponsoractie in?
De POIESZ vindt sporten voor de jeugd belangrijk en wil dit ondersteunen in de vorm van een geldbedrag voor verenigingen. De hoogte wordt bepaald door het aantal sponsormunten, die je als vereniging verzamelt, gedurende de gehele actieperiode. Bij aankoop van bepaalde producten in de winkel ontvangt de klant sponsormunten, die vervolgens in een koker van deelnemende sportverenigingen gestopt kunnen worden. Er doen acht verenigingen mee in Nieuw-Roden, dus onze club heeft concurrentie! Het is de bedoeling met diverse acties, er voor te zorgen, dat klanten de munten in onze MHC- koker doen!

Wat kun je doen?
Om er voor te zorgen, dat we zo veel mogelijk munten verzamelen, kunnen er verschillende acties ondernomen worden. Hieronder enkele benoemd:
- Laat iedereen weten dat MHC, onze club, mee doet
- Motiveer familie en vrienden munten te sparen.
- Actieve verkoop ondersteuning in de winkel (later meer info. via teammanagers / coaches)
- Koop de actieproducten, waar je extra munten bij krijgt!

Dus je ziet het, er kan van alles gedaan worden, om te helpen de sponsoractie tot een succes te maken. We zullen jullie wekelijks op de hoogte houden van de tussenstand van de´winkelcompetitie´ en de actuele acties!

Zaterdag 14 maart meehelpen in winkel
Bij het meedoen met de actie, wordt er ook verwacht, dat we als club samen met jeugdleden een zaterdag helpen in de winkel. Voor MHC is dat zaterdag 14 maart. De bedoeling is dat we helpen met de verkoop van een speciale aanbieding, waarbij klanten veel munten krijgen. En het is dan te hopen dat de klanten deze munten in de koker van MHC doen. Meer informatie hierover volgt nog via teammanagers / coaches.

Alvast bedankt voor alle hulp en we hopen op een mooi geldbedrag. Deze willen we besteden aan de jeugd (mocht je nog ideeën hebben voor een goede besteding, laat het maar weten).

De sponsorcommissie

Meer info:
- www.poiesz-supermarkten.nl/actievoorwaarden-jeugd-sponsor-actie (site met actie- / deelname voorwaarden);
- www.poiesz-supermarkten.nl/acties/veelgestelde-vragen (site met antwoorden op veelgestelde vragen); #PoieszJSA2020;
- www.facebook.com/poieszsupermarkten (facebook pagina met meer algemene info van POEISZ actie);
- www. facebook.com/PoieszNieuw.Roden (facebook pagina met meer info van de vestiging POEISZ Nieuw-Roden);
- www.poiesz-supermarkten.nl/reclamefolder (folder met de aanbiedingen van de week waar munten bij verkregen worden);

Algemeen
7-2

Grote Clubactie bij MHC Roden

Geslaagde Grote Clubactie bij MHC!
De Grote Clubactie 2019 is afgelopen december afgesloten met een trekking van de prijzen. Hoe hebben we het gedaan? Hoe is het verlopen? Hoeveel heeft het opgebracht? We kunnen alvast verklappen dat de opbrengst onze gestelde verwachting flink heeft overtroffen.

Hoe hebben we het gedaan?
We hebben er met zijn allen voor gezorgd dat er in totaal 617 loten zijn verkocht a 3 euro (waarvan 80% naar de club gaat). Zowel de jeugd als de senioren hebben hun ´beste beentje´ voorgezet. Even kort de highlights op een rij:

- De drie meest verkopende leden waren: Pien Kuper (MD2 - mix) - 24 loten, Kaylynn Overakker (MD1) - 22 loten en Felien Musiwa (MD3) - 20 loten. Echt super goed gedaan meiden!

- Het jeugdteam met de meest verkochte loten was: Meiden C1 - 112 loten

- Het seniorenteam met de meest verkochte loten was: Dames 1 - 33 loten

Hoe is het verlopen?
De loten zijn verkocht via papieren lotenboekjes (m.b.v machtigingen) en via een digitale loten- link (m.b.v. eigen verkoopsite). De eerste manier is vooral door de jongste jeugd gedaan en de tweede manier door de oudere jeugd en senioren. De papieren machtigingen moesten zelf door de club ingevoerd worden en dit heeft nog wel enige uurtjes invoeren gekost, maar met vereende krachten is dit goed gelukt. Voor de digitale lotenlinkjes daarentegen hoefden we als vereniging niks meer te doen omdat de machtiging door de koper zelf ingevuld moest worden. Uiteindelijk zijn er via de lotenboekjes 537 loten verkocht en met behulp van de digitale lotenlinkjes 80 loten!

Hoeveel heeft het opgebracht?
De snelle rekenaar zal op basis van de bovenstaande gegevens al wel een idee hebben hoeveel de opbrengst was…. uiteindelijk hebben we met zijn allen 1.481,70 euro verdiend voor de club. Een fantastisch resultaat!. Iedereen hartelijk dank voor alle inzet, de kopers, de verkopers! Chapeau! We hadden een schatting vooraf gedaan (ongeveer de helft van wat we nu hebben ontvangen) en mogen concluderen dat dit een erg voorzichtige schatting was. Jullie hebben de club hiermee zeer goed gesteund!

Vooraf hadden we als doel gesteld de opbrengst te gebruiken voor nieuwe doelen. Met de opbrengst zijn we een heel eind op weg om ze te kunnen aanschaffen. Met nog wat sponsorgeld zouden we de aanschaf snel moeten kunnen doen. We houden jullie op de hoogte.

De Sponsorcommissie.

Lotchecker - Grote Clubactie 2019: https://clubactie.nl/lotchecker

Algemeen
29-1

A/B/Seniorenfeest: LOS IN HET SPROOKJESBOS

Hallo allemaal!

Er was eens een magische avond op M.H.C. Roden. Jawel jawel op vrijdag 28 februari vanaf 20.30 (tot 01.30) is er weer een spetterend A/B/Seniorenfeest in ons mooie clubhuis dat wordt omgetoverd tot een sprookjesbos. Het thema is dan ook "Los in het Sprookjesbos".

Koop hier je kaartje:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-absenioren-feest-los-in-het-sprookjesbos-85135052233

Algemeen
20-12

slapstick 2 seizoen 2019-2020

Slapstick 2 seizoen 2019-2020
 
Hallo allemaal!
 
De feestdagen zijn in zicht! Na het lezen van deze slapstick ben je weer op de hoogte van de laatste nieuwtjes!
 
 
Bestuur:
 
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 4 november jongsleden zijn onder andere de financiële verantwoording van het hockeyseizoen 2018-2019, de contributie voor het seizoen 2019-2020 en de organisatie van onze hockeyvereniging besproken. Niet iedereen kon bij deze vergadering aanwezig zijn, om deze reden zal er via de managers extra info verspreid worden.
 
Het bestuur bestaande uit voorzitter Sander Renkema en penningmeester Arjen Reinsma zijn het afgelopen seizoen met name druk geweest met het financieel realiseren van het nieuwe waterveld naast de reguliere taken. Gedurende het seizoen is ook zichtbaar geworden dat verschillende taken   binnen het bestuur niet opgepakt konden worden.  
 
Hierdoor is het bestuur gedurende het seizoen ook gestart met het verdelen van taken over diverse commissies. Vervolgens zijn voor deze commissies zogenaamde coördinatoren gezocht. De managers kijgen het organigram, ze zullen dit naar de leden doorsturen!
   
Tijdens de ALV heeft voorzitter Sander Renkema te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn voor een tweede termijn. Sander heeft het 3 jaar gedaan en vindt het tijd het stokje (de voorzittershamer) door te geven aan een nieuwe voorzitter. Sander zal de komende periode nog wel de taken invullen, maar we moeten samen op zoek naar een nieuwe voorzitter. Zie je deze mooie taak zitten? Laat het weten, de komende periode kan Sander een nieuwe voorzitter nog op weg helpen.
 
Charlotte heeft aangegeven te gaan verhuizen, ze zal dus ergens in het voorjaar haar taken tbv de activiteitencommissie en ledenwerfcommissie neerleggen. Vervangers zijn zeer welkom! We horen graag van je.
 
 
Accommodatie:
 
Zoals iedereen weet is het mooie nieuwe veld volop in gebruik. Vanuit de gemeente zijn er echter ook ontwikkelingen die betrekking hebben op de gehele accommodatie van MHC Roden. Er is een integraal sportaccommodatie plan opgesteld vanuit Noordenveld. Er is in kaart gebracht wat er nodig is om de accommodaties in onze gemeente op het wenselijke niveau te brengen en eventueel te verplaatsen. Vanuit de gemeente/overheid is er een bedrag beschikbaar om sportverenigingen te ondersteunen met plannen die hier aan bijdragen. Enige tijd geleden is het bestuur gevraagd aan te leveren wat we met een eventuele subsidie konden doen in dat kader en hebben wij onze ideeën ingebracht.
 
Deze plannen zijn meegenomen in het plan en dit plan is ondertussen in uitvoering. In de gemeenteraad wordt binnenkort het voorstel besproken rondom de subsidies die de gemeente voornemens is uit te keren. In dit voorstel krijgen wij een bedrag van €192.000,- voor veld en verlichting. We hopen natuurlijk dat dit voorstel wordt aangenomen en zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Goed nieuws tot nu toe in ieder geval!
 
 
Feestje A/B en eventueel C/D jeugd
 
Een groep enthousiaste (oud)leden is druk bezig een feestje te organiseren voor de A/B jeugd. Dit feestje zal eind februari plaatsvinden! De kantinecommissie is aangesloten en denkt mee. Het zou natuurlijk heel leuk zijn ook direct iets voor de C/D jeugd te regelen, als we toch een disco in het clubhuis hebben.. we zijn aan het bekijken of we dit georganiseerd kunnen krijgen. Volg de social media en de website/app voor meer info!
 
 
Kantine
 
Vanuit de kantinecommissie willen wij graag laten weten dat er na de winterstop over gegaan wordt op flesjes bier in plaats van tapbier. Alleen voor bijzondere gelegenheden kan in overleg met ons de tap gebruikt worden.  
 
We hebben vanaf september voor maar liefst 710 mensen gekookt op de vrijdagavonden! Na de winterstop gaan we weer door met deze mooie traditie van eten-op-de-club waarvoor we een enthousiaste kookgroep hebben.  
 
Nogmaals vragen wij de medewerking van ouders voor de eerder gecommuniceerde huisregel: vrijdag na 22.00 uur is de kantine alleen open voor 18 plussers.
 
Voor vragen en/of opmerkingen over de kantine zijn we te bereiken via [email protected], maar uiteraard kan je ons ook aanspreken.
 
Groeten Riwka, Vera, José, Dorien, Monique, Sacha, Mirjam en Marja
 


Han Kluppel clubheld van Drenthe!
 
Onlangs is ons erelid Han Kluppel benoemd tot clubheld van Drenthe! Fantastisch natuurlijk dat Han een prijs wint voor alles wat hij als vrijwilliger voor MHC Roden heeft gedaan. Op dit is Roden stond ook al een leuk artikel! Gefeliciteerd Han!!  
 


Vanuit de sponsorcommissie: Wie maakt de sponsorcommissie compleet?
 
Wij zijn nog op zoek naar iemand die met ons de sponsoractiviteiten van MHC Roden wil gaan begeleiden. Op dit moment bestaat de sponsorcommissie uit 2 heren (Arjen Reinsma en Arjan Zinger) en 1 dame (Rodi Nijp). Wij houden ons o.a. bezig met het werven van nieuwe sponsors, we beheren de bestaande contacten, we regelen de borden langs het veld en zijn het aanspreekpunt voor shirtsponsors. Aangezien we dit jaar ook meer sponsors willen betrekken bij de evenementen die georganiseerd gaan worden, hebben we een paar extra handen nodig. Spreken bovenstaande werkzaamheden je aan, neem dan eens contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.   Arjen is te bereiken op telefoonnummer: 06-21546807, Arjan op nummer: 06-27299693 en Rodi op nummer: 06-15366878. De tijdsbesteding is circa 4 uur per maand en is vrij in te vullen. Je kunt met je inzet voor de sponsorcommissie je vrijwilligersbijdrage terugverdienen.
 
Graag tot horens! De Sponsorcommissie
 
 
Onderhoudscommissie:
 
Samen met Mathijs Oudega gaat Arjen het komende seizoen zich inzetten voor de onderhoud commissie. Het komende seizoen gaan we 4 klusochtenden organiseren voor het clubhuis onderhoud. We gaan de ochtenden zoveel mogelijk samen plannen met de veld- en groencommissie, zodat we er een gezellige en efficiënte klusochtend van kunnen maken. In de volgende Slapstick zullen we de data met jullie delen zodat jullie je kunnen inschrijven. Daarnaast zullen we ook het komende seizoen weer meedoen aan de NL Doet dag op 13 en 14 maart 2020. Deze data kunnen jullie dus alvast noteren!
 
 
Hele fijne kerstdagen en een geweldig uiteinde! Sportieve groet,
 
Arjen en Sander
 
 

Algemeen
1-8

Jaarplanning Junioren

In de bijlage kunt u de jaarplanning voor de junioren vinden(D- tot A-jeugd).

Het 1e voorlopige trainingsschema zal in de 2e week van augustus gepubliceerd worden. De 1e trainingen starten in de week van 26 augustus(tenzij anders afgesproken met je trainer). 
Op zaterdag 31 augustus spelen alle juniorenteams een oefenwedstrijd. Tegenstanders en tijden worden half augustus bekend gemaakt. Maar hou deze datum dus vrij! 


Algemeen
1-8

Jaarplanning Jongste jeugd

In de bijlage kunt u de jaarplanning voor de jongste jeugd vinden (F- tot en met 8-tallen)

Het 1e voorlopige trainingsschema zal in de 2e week van augustus gepubliceerd worden.  De 1e trainingen starten in de week van 26 augustus(tenzij anders afgesproken met je trainer). Er is dan alleen een inlooptraining op de vrijdagmiddag. 
In de week van 2 september starten de reguliere trainingen. 


Jarigen

Gister:
Geen jarigen gisteren
Vandaag:
Geen jarigen vandaag
Morgen:
Geen jarigen morgen
Overmorgen:
Geen jarigen overmorgen

Sponsoren

Contact

Adres
Roderweg 2
9301 RE Roden
050 - 501 63 97
secretariaat@mhcroden.nl