headerfoto headerfoto headerfoto
 
Algemeen
17-9

Scheidsrechterscursus

Beste clubleden, 
Binnen onze vereniging is het een wens dat alle spelende leden vanaf 16 jaar in bezit zijn van een scheidsrechterskaart.  Immers; je wil ook dat je eigen wedstrijd op een goede wijze gefloten wordt. En hoe fijn is het dat je zelf ook weet waarom een scheidsrechter bepaalde beslissingen neemt ? 

Ook geïnteresseerde ouders zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze cursus!
Het begint met kennis nemen van de spelregels. Dit kan in een digitale omgeving (Drillster) vanaf je eigen PC, tablet of telefoon.  In deze omgeving worden de diverse (zaal)hockeyregels toegelicht en krijg je een aantal spelsituaties te zien.  Dit gaat je helpen als voorbereiding op het uiteindelijk af te leggen examen. Dit examen zal door een gedelegeerde van de bond gebeuren op MHC Roden.  De datum hiervoor volgt nog. Deelname is voor leden gratis, de club betaald echter wel per cursist. 

Het begint echter met een aanmelding van iedereen die 16+ is en nog niet in het bezit is van een kaart of van diegene die om een andere reden graag een kaart wil halen.  Omdat wij op dit moment geen actueel overzicht hebben van de leden met een geldige kaart wil ik jullie vragen om, indien je in bezit bent van een kaart, mij het kaartnummer toe te sturen ([email protected]). 
Heb je geen kaart dan volgt automatische aanmelding voor de cursus per vrijdag 20 september 2019.  Je hebt dan ruim een maand om in alle rust de diverse regels en vragen door te nemen.  Er volgen dan nog 2 avonden in oktober op de club waarin praktijkvragen en oefenexamens zullen worden behandeld. Het examen zal dan eind oktober of begin november afgenomen worden. 
Mochten er vragen zijn, schroom dan niet om deze te stellen !
Allemaal al vast veel succes met de voorbereiding op het examen. 
Sportieve groet,
Rutger Bakker Scheidsrechterscommissie MHC Roden

Algemeen
16-9

Slapstick 1 seizoen 2019-2020


Hallo allemaal!
 
Het nieuwe seizoen is inmiddels al weer gestart en de eerste wedstrijden zijn al weer gespeeld! We hopen dat iedereen een mooie zomer heeft gehad.
 
Op de hockeyclub was het afgelopen zomer wel even schrikken. De storm/windhoos die over een dunne strook Roden trok heeft ons mooie complex ook flink geraakt, met schade aan dak, ballenvanger en HK veld tot gevolg. Met vereende krachten en hulp van lokale ondernemers was alles gelukkig weer snel gerepareerd en opgeruimd. Mooi dat er direct leden klaar stonden mee te helpen!
 
Zoals jullie vast al gezien hebben, wordt er door Krinkels (met hulp van vele leden/ouders) hard gewerkt aan de aanleg van het nieuwe Han Kluppel waterveld. Hieronder meer info daarover.
 
 
Bestuur:
 
Het afgelopen seizoen hebben de voorbereidingen voor het nieuwe veld veel van de tijd van het bestuur gevraagd. In het komende seizoen is er daarom gelukkig weer tijd voor andere zaken. We hebben onze eerste vergadering gehad. Ook komend seizoen is Sander Renkema weer voorzitter en Arjen Reinsma onze penningmeester. Sander & Arjen zijn blij met de bestuursondersteuning van Charlotte de Jong en Guus Rabius. Wij zijn allen aanspreekpunt voor verschillende commissies:
 
Charlotte de Jong: activiteitencommissie en de ledenwerfcommissie
Guus Rabius: veld- en groencommissie.
Arjen Reinsma: sponsorcommissie en de onderhoudscommissie (Clubhuis).
Sander Renkema: kantinecommissie en de communicatiecommissie.   
En Tim: technische zaken (training / coaching en hockeymateriaal).
 
Het komende seizoen willen wij jullie regelmatig op de hoogte houden via de Slapstick   van de ontwikkelingen binnen de verschillende commissies en het bestuur. Daarnaast vragen we van iedere teammanager gedurende het seizoen één tekstuele bijdrage waarin ontwikkelingen in zijn/haar team gedeeld worden.
 
We kijken uit naar een mooi seizoen met prachtig nieuw waterveld.  
 
 
Het nieuwe veld:
 
 
Dankzij jarenlang sparen door de vereniging & de stichting en de hulp van Henk en
Jöpke   Bellinga is het dan eindelijk zover en kunnen we straks hockeyen op een waterveld. Iets wat uniek is voor een vereniging van onze omvang.   We zijn er erg blij mee!
 
 
Op 27 september om 20:00hr   zullen we het veld feestelijk openen en ook direct in gebruik gaan nemen! Heren 1 speelt die avond om 20:30hr tegen Emmen. Het zou mooi zijn met zo veel mogelijk (jeugd)spelers die avond het nieuwe veld in te wijden. Verdere info volgt, vooral via de social media!
 
In de media en in de gemeenteraad wordt gesproken over de startnotitie Roden Zuid. Er wordt een gebiedsplan opgesteld voor deze hoek van Roden. MHC Roden wordt daarin ook genoemd. Als bestuur zijn we goed op de hoogte zijn en in goed overleg met de gemeente. In de eerstvolgende ledenvergadering (waarschijnlijk eind oktober; datum volgt) kunnen we hier meer info over geven.
 
 
Technische zaken:
 
Het seizoen 2019/2020 is net begonnen, maar achter de schermen zijn we al sinds begin augustus bezig geweest om de seizoensstart voor iedereen soepel te laten verlopen.
Trainers en coaches moesten geregeld worden, er moesten 2 trainingsschema's gemaakt worden, de coachavond moest geregeld worden, teams moesten juist in Lisa gezet worden en ga zo maar door. Ook de trainers moesten natuurlijk weer klaargestoomd worden voor het nieuwe seizoen. Eind augustus hebben we daarom met alle trainers bij elkaar gezeten om het nieuwe seizoen gezamenlijk weer op te starten. Er werd van alles besproken. Van omgang met materialen tot aan trainingsdoelstellingen voor de 1e periode. Ook alle nieuwe regels werden besproken, zodat alle kids op de club deze ook goed door zouden krijgen.  We hoopten eigenlijk ook al het waterveld op te kunnen, zodat we met alle trainers de waterveldtechnieken konden doornemen. Dit zat er helaas nog niet in. In de herfstvakantie zal een vervolgbijeenkomst gepland worden, zodat iedereen het komende half jaar het spelen op een waterveld perfect getraind krijgt.
Alle trainers zijn dus klaar voor het nieuwe seizoen en kunnen niet wachten tot het nieuwe veld bespeelbaar is!

We hebben er met z'n allen weer zin in en gaan het komende seizoen hopelijk weer op het veld, maar ook zeker naast het veld, tot een groot succes maken!
 
 
Keepersmaterialen:
 
Het is belangrijk dat de keepers dit jaar weer goede bescherming hebben in het veld. Daarvoor porberen we elk jaar de keepersets te controleren en waar nodig aan te vullen. Coördinatie ligt bij Xanne Klaassens en Hans Winkels. Via de website is contact met hen te krijgen.
 
 
Vanuit de kantine:
 
De kantinecommissie wil graag iedereen wijzen op de huisregels van de club (zie eerder bericht via website en app). Nieuwe huisregel is dat de club van vrijdag 22.00 uur alleen voor 18 plussers is. Wij vragen dan ook de medewerking van ouders om hun minderjarige kinderen niet later dan 22.00 uur op de club te laten blijven.
 
Na analyse van de inkoop en de verkoop willen wij over gaan op flesjes bier ipv tapbier. Deze wijziging zal dan ook binnenkort zichtbaar zijn in de kantine.
 
Als kantinecommissie zijn wij na het vertrek van Carla Schambach en Kiki Dob weer versterkt met de komst van Sacha van den Hoed en Monique Overakker. Wie zitten er nog meer in de kantinecommissie en hoe kan ik ze bereiken?   Klik hier
 
Vrijdag 6 september beginnen (of verleden tijd afhankelijk) van publiceren) wij weer met het koken op de club. Opgeven kan weer tot woensdag 23.00 uur. Na de oproep zijn wij blij 5 nieuwe kokers toe te voegen aan de kookgroep.
 
Heb je opmerkingen/wensen voor wat betreft het assortiment in de kantine laat het ons gerust weten.
 
 
Vanuit de sponsorcommissie: Wie maakt de sponsorcommissie compleet?
 
Wij zijn nog op zoek naar iemand die met ons de sponsoractiviteiten van MHC Roden wil gaan begeleiden. Op dit moment bestaat de sponsorcommissie uit 2 heren (Arjen Reinsma en Arjan Zinger) en 1 dame (Rodi Nijp). Wij houden ons o.a. bezig met het werven van nieuwe sponsors, we beheren de bestaande contacten, we regelen de borden langs het veld en zijn het aanspreekpunt voor shirtsponsors. Aangezien we dit jaar ook meer sponsors willen betrekken bij de evenementen die georganiseerd gaan worden, hebben we een paar extra handen nodig. Spreken bovenstaande werkzaamheden je aan, neem dan eens contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.   Arjen is te bereiken op telefoonnummer: 06-21546807, Arjan op nummer: 06-27299693 en Rodi op nummer: 06-15366878. De tijdsbesteding is circa 4 uur per maand en is vrij in te vullen. Je kunt met je inzet voor de sponsorcommissie je vrijwilligersbijdrage terugverdienen.
 
Graag tot horens! De Sponsorcommissie
 
 
Onderhoudscommissie:
 
Samen met Mathijs Oudega gaat Arjen het komende seizoen zich inzetten voor de ouderhoudscommissie. Het komende seizoen gaan we 4 klusochtenden organiseren voor het clubhuis onderhoud. We gaan de ochtenden zoveel mogelijk samen plannen met de veld- en groencommissie, zodat we er een gezellige en efficiënte klusochtend van kunnen maken. In de volgende Slapstick zullen we de data met jullie delen zodat jullie je kunnen inschrijven. Daarnaast zullen we ook het komende seizoen weer meedoen aan de NL Doet dag op 13 en 14 maart 2020. Deze data kunnen jullie dus alvast noteren!
 
 
Slapstick
Zoals gezegd is dit niet de laatste slapstick. We gaan komend seizoen proberen elke 4-6 weken een slapstick uit te brengen. De volgende staat voor de week van 28 oktober in de planning. Als er zaken te melden zijn vanuit de verschillende commissies of vanuit jou als lid van MHC Roden, dan horen we die graag voor 25 oktober.
 
Sportieve groet,
 
Arjen en Sander

Kantine
10-9

huisregels kantine

Huisregels MHC Roden vanaf seizoen 2019-2020
 
Deze huisregels gelden voor iedereen op het terrein en/of in het clubhuis van MHC Roden
Het complex en het clubhuis zijn alleen toegankelijk voor leden en ouders van leden, bezoekers van wedstrijden en personen die door het bestuur zijn uitgenodigd. Het bestuur mag andere personen van het complex verwijderen. Ook mag het bestuur personen, die zich niet houden aan de huisregels of zich naar de mening van het bestuur misdragen, van het complex verwijderen. Het bestuur kan deze bevoegdheden delegeren aan andere leden van de club.
 
Openingstijden van het clubhuis
Het clubhuis van MHC Roden is geopend een half uur voorafgaand aan de eerste training/wedstrijd en een uur na de laatste training/wedstrijd. Op vrijdag is het clubhuis vanaf 22.00 uur voor 18 plus. Uiterlijk om 24.00 uur wordt het clubhuis gesloten.
 
 
Alcohol en drugs
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te nuttigen in het clubhuis of op het terrein van MHC Roden
Er wordt geen alcohol geschonken aan:
Personen jonger dan 18 jaar
Coaches/trainers en andere begeleiders tijdens het uitoefenen van hun functie
Scheidsrechters tijdens het uitoefenen van hun functie
Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers
Personen die dronken of onder invloed van drugs zijn, zijn niet welkom in het clubhuis of op het terrein.
De openings- en schenktijden worden zichtbaar in het clubhuis opgehangen.
Alcoholhoudende dranken worden geweigerd aan personen die onder 18 zijn en/of naar mening van de kantinedienst meer dan het toegestane promillage alcohol hebben genuttigd.
Tijden waarop alcohol wordt geschonken:
Maandag t/m donderdag vanaf 20.00
Vrijdag vanaf 19.00 tot 24.00 uur
Zaterdag vanaf 16.00 uur tot een uur na de laatste wedstijd
Zondag vanaf 10.00 uur tot een uur na de laatste wedstrijd
Afwijkende tijden kunnen zich voordoen tijdens festiviteiten die georganiseerd worden door de vereniging zoals familiedag, toernooien, dropping etc
 
Consumptie regels
Alle consumpties dienen voor de geldende prijs te worden afgerekend.
Scheidsrechters mogen na het fluiten van de wedstrijd koffie/thee of ranja. Alle andere consumpties dienen te worden afgerekend.
De coach van de bezoekend team krijgt een gratis kopje koffie/thee of ranja.
De barmedewerkers mogen een gratis kopje koffie/thee of ranja.
 
 
Rookbeleid
MHC Roden is een rookvrije club. Er geldt een rookverbod in het clubhuis en op het terrein van MHC Roden.
 
Afval
Afval, zoals lege plastic flesjes, koffiebekers en papiertjes van koeken en dergelijke worden in de afvalbakken gegooid., Laat geen rommel achter! Niet in het clubhuis, niet langs de lijn en niet op het veld of in de dugout .

Kantine
21-8

Kookouders gezocht!!


Voor het nieuwe seizoen zijn wij hard op zoek naar nieuwe kookouders om het rooster rond te krijgen dit seizoen. Als kookouder word je ingeroosterd op een vrijdag wanneer het jou past. Met 4 kookbeurten verdien je de vrijwilligersvergoeding terug. Wij zorgen voor de boodschappen en het recept. Makkelijker kan het niet en het koken-op-de-club is ook nog eens gezellig doordat je met 2 anderen kookt.  Aanmeldingen of meer info Marjan Reinsma/via mail: [email protected]

Algemeen
8-8

Voorlopig Trainingsschema 2019/2020

Zojuist is in de MHC-app het voorlopige trainingsschema gepubliceerd. 
Hierbij zijn een aantal punten van belang:

- De oplevering van het waterveld zal naar verwachting in de 1e of 2e week van september zijn(we hopen uiteraard eerder). Hierdoor zal er, totdat het veld opgeleverd is, een aangepast trainingsschema gelden. De jongste jeugd traint maar 1x per week en alle overige teams trainen 2x 1 uur per week. Zij zullen met hun trainer overleggen hoe ze dit in gaan richten(start W-up en conditietraining kan natuurlijk naast het veld, zodat er 1 uur gehockeyd kan worden). Kijk dus de 1e weken goed in de agenda in de app op welke dagen en tijden je training hebt! Zo gauw het veld opgeleverd is, gaat het andere trainingsschema in (deze is nu ingesteld vanaf 7 september, maar dit kan dus nog een week later zijn). 
- We zijn, zoals elk jaar, afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainers. Het kan dus zijn, bijvoorbeeld vanwege roosters, dat er nog geschoven gaat worden met tijden(of dagen). Het schema zal in de laatste week van augustus definitief gemaakt worden! 
- Trainers zullen in de loop van volgende week in de app verschijnen, zodat contact opgenomen kan worden met de trainers. - Rond 16 augustus worden door de bond de poule-indelingen gepubliceerd en een week later de wedstrijdprogramma's. Hou de app in de gaten. Ivm de onzekerheid over de beschikbaarheid van 1 of 2 velden zullen de thuiswedstrijden in de 1e periode week voor week ingepland worden, zodat we meteen gebruik kunnen maken van het waterveld als het klaar is. 
Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Tim Kühr, [email protected]

Inloggegevens vergeten van de app? Het wachtwoord kun je opvragen via de website (www.mhcroden.nl > rechtsboven inloggen > inloggegevens kwijt). Lidnummer kwijt? Mail even naar [email protected]


Algemeen
1-8

Jaarplanning Junioren

In de bijlage kunt u de jaarplanning voor de junioren vinden(D- tot A-jeugd).

Het 1e voorlopige trainingsschema zal in de 2e week van augustus gepubliceerd worden. De 1e trainingen starten in de week van 26 augustus(tenzij anders afgesproken met je trainer). 
Op zaterdag 31 augustus spelen alle juniorenteams een oefenwedstrijd. Tegenstanders en tijden worden half augustus bekend gemaakt. Maar hou deze datum dus vrij! 


Algemeen
1-8

Jaarplanning Jongste jeugd

In de bijlage kunt u de jaarplanning voor de jongste jeugd vinden (F- tot en met 8-tallen)

Het 1e voorlopige trainingsschema zal in de 2e week van augustus gepubliceerd worden.  De 1e trainingen starten in de week van 26 augustus(tenzij anders afgesproken met je trainer). Er is dan alleen een inlooptraining op de vrijdagmiddag. 
In de week van 2 september starten de reguliere trainingen. 


Jarigen

Gister:
Geen jarigen gisteren
Vandaag:
Geen jarigen vandaag
Morgen:
Geen jarigen morgen
Overmorgen:
Geen jarigen overmorgen

Sponsoren

Contact

Adres
Roderweg 2
9301 RE Roden
050 - 501 63 97
secretariaat@mhcroden.nl