headerfoto headerfoto headerfoto
 
Algemeen
27-8

ALV 17 september 2018

 
Beste leden en geïnteresseerden,
 
Bij deze nodigen we je graag uit voor de ALV op maandag 17 september 2018. We starten om 20hr. De agenda ziet er als volgt uit:
 
•              Opening
•              Notulen ALV 30 oktober 2017
•              Benoemen bestuursleden
•              Nieuwe veld; stand van zaken
•              Financiële zaken
- kascommissie 2017-2018
- begroting 2018-2019
•              Beleidsplan: wat worden de speerpunten voor 2018-2019 en 2019-2020
•              Vacatures: secretaris, sponsoring, algemene zaken
•              Contributie
•              Rookvrij complex (stemmen voor of tegen)
•              wvttk
 
De stukken zijn via het afgeschermde deel van de website in te zien. kijk daarvoor onder de knop 'Club' (bovenaan) bij het onderdeel 'documenten'. We hopen op je aanwezigheid!  
 
Met vriendelijke groet
 
Arjen Reinsma
Sander Renkema